Over ons

Onze missie

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Zij hebben niet genoeg geld om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Wij helpen deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Wij hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor ons handelen:

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers.
  • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel dat door anderen gedoneerd wordt.
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel en verdelen dit zo eerlijk mogelijk.
  • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’).
  • We zijn transparant in onze verantwoording.

Regionaal Distributiecentrum Noord-Holland

De loods van Voedselbank Amsterdam is ook het Regionale Distributiecentrum van Noord-Holland. Dat betekent dat wij ook verantwoordelijk zijn voor het ontvangen en verdelen van het voedsel bedoeld voor de ca. 67 uitgiftepunten van Diemen tot Texel. Per week ontvangen ca. 4.000 huishoudens in Noord Holland een voedselpakket.

Wij zijn aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie Voedselbanken Nederland.

Bestuur

Toezichthoudend bestuurders:
Rutger Koopmans  | Voorzitter
Freek Wessels | Penningmeester
Max van Engen |  Secretaris
Uitvoerend bestuurders:
Michel Sanders | Bedrijfsvoering, Logistiek en Financiën  –  m.sanders@voedselbank.org
Hans Teunissen | Uitgiftepunten  –  h.teunissen@voedselbank.org
Tineke de Haan | Vrijwilligerszaken  –  t.dehaan@voedselbank.org
Marlies van Elst | Werving  –  m.vanelst@voedselbank.org

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en ontvangt geen vergoeding.

Feiten en cijfers

De formele naam van de Voedselbank Amsterdam is “Stichting Voedselbank Steunpunt Amsterdam”
We staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 34222633.
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is 814542499.

Sinds 01-01-2008 zijn we door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI, een Algemeen nut beogende instelling.
Giften aan onze stichting zijn daardoor binnen de regels aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Kijk voor meer informatie op de ANBI-pagina.

Veelgestelde vragenAanmelden nieuwsbrief