© 2022 Dinand van der Wal

Over ons

Onze missie

Voedselbank Amsterdam heeft als belangrijkste doel om mensen van voedsel te voorzien die dat – tijdelijk – niet op eigen kracht kunnen. Wij doen dit door het inzamelen van voedsel dat anders verspild zou worden. Hiermee gaan wij ook voedselverspilling tegen.

De overige kernwaarden van Voedselbank Amsterdam zijn:

  • Wij verkrijgen het voedsel dat wij schenken hoofdzakelijk via donaties.
  • Wij werken met vrijwilligers (ook onze bestuurders en managers krijgen geen vergoeding).
  • Wij schenken voedsel zonder financiële tegenprestatie.
  • Wij zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’).
  • Wij verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel en verdelen dit zo eerlijk mogelijk.

Voedselbank Amsterdam en Regionaal distributiecentrum

Vanuit de Houthavens voorzien wij 11 uitgiftepunten in Amsterdam van voedselkratjes. Daarnaast zijn wij ook verantwoordelijk voor het ontvangen en verdelen van voedsel voor achttien voedselbanken Noord-Holland en Flevoland. Anders gezegd, wij voorzien zo’n 10.000 mensen die onder de armoedegrens leven van voedsel.

Wij zijn aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie Voedselbanken Nederland.

Bestuur

Toezichthoudend bestuurders:
Rutger Koopmans  | Voorzitter
Freek Wessels | Penningmeester
Max van Engen |  Secretaris
Uitvoerend bestuurders:
Michel Sanders | Bedrijfsvoering, Logistiek en Financiën  –  m.sanders@voedselbank.org
Hans Teunissen | Klanten –  h.teunissen@voedselbank.org
Tineke de Haan | Vrijwilligerszaken  –  t.dehaan@voedselbank.org
Marlies van Elst | Werving  –  m.vanelst@voedselbank.org
Hugo Peters | Uitgiftepunten  –  h.peters@voedselbank.org

Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers en ontvangt geen vergoeding.

Gegevens

Statutaire naam: Stichting Voedselbank Steunpunt Amsterdam
RSIN: 814542499
KVK: 34222633
IBAN: NL49INGB0004237650
Wij zijn een ANBI.

Terugblik

Toekomst

Integriteit

Klachten