© Antonisse Media – Foto Marcel Antonisse

Voedselbank Amsterdam & Regionaal Distributiecentrum

De Voedselbank Amsterdam heeft, in lijn met Voedselbanken Nederland, als belangrijkste doel: mensen van voedsel voorzien als ze dat – tijdelijk – niet op eigen kracht kunnen -. Wij doen dit door voedsel in te zamelen dat anders wordt weggegooid. Onze andere kernwaarden zijn dat wij alleen met vrijwilligers werken en dat wij neutraal en onafhankelijk zijn (‘burgers voor burgers’). Daarbij schenken wij ons voedsel zonder tegenprestatie en verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk.

Via 12 uitgiftepunten in Amsterdam voorzien wij gemiddeld 4500 personen wekelijks van een voedselpakket.

Alle informatie voor onze nieuwe en bestaande klanten

Klanten

Bedrijven en personen kunnen ons op veel manieren steunen en helpen.

Kom in actie

Op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook of Instagram.

Volg ons