ANBI-informatie Voedselbank Amsterdam

Sinds 01-01-2008 zijn we door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI, een Algemeen nut beogende instelling.
Giften aan ons zijn daardoor binnen bepaalde regels aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

De Voedselbank Amsterdam heet formeel Stichting Voedselbank Steunpunt Amsterdam.
Het KVK nummer is 34222633 en het Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is 814542499

Voor alle overige gegevens zie de pagina’s Over Ons en Contact.

Op de website van de belastingdienst kunt u onze ANBI-status verifiëren.

Een gift aan ons is binnen bepaalde grenzen aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Bij gewone giften geldt een drempel, alleen de giften boven de drempel zijn aftrekbaar.

Bij periodieke giften waarbij u een een overeenkomst met een minimale looptijd van 5 jaar voor periodieke giften met ons afsluit geldt geen drempelbedrag. U kunt dan de gehele gift aftrekken.
Zie hiervoor de website van de belastingdienst.