Klacht indienen

Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent. Heb je problemen met de inhoud van een voedselpakket, de werkwijze van de voedselbank of met één van onze vrijwilligers? Dan kun je een klacht indienen. Wij nemen elke klacht serieus! Je leest hieronder hoe je een klacht indient.

Jouw klacht wordt in behandeling genomen door de Coördinator klachten. Klachten worden vervolgens met de afdeling die het betreft besproken en gerapporteerd aan het management team. Binnen enkele werkdagen krijg je een reactie.

Uiteraard gaan we zorgvuldig om met de privacy, vooral bij klachten met een meer persoonlijk karakter.

Stuur je klacht naar: klachtencommissie@voedselbank.org.

Klacht duidelijk omschrijven

Omschrijf jouw klacht zo duidelijk mogelijk. Vermeld bijvoorbeeld:

  • Datum en plaats van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt;
  • Naam van de medewerker en/of de locatie van de voedselbank of het uitgiftepunt;
  • Naam en de datum van ontvangst van het product waarover je een klacht hebt;
  • De T.H.T. (houdbaarheidsdatum) die op de verpakking staat;
  • Indien mogelijk, een foto van het product waarop de klacht duidelijk zichtbaar is.

Zie voor meer informatie onze klachtenregeling.