Bedrijven kunnen ons op veel manieren steunen

De Coronacrisis hakt er bij iedereen behoorlijk in, vooral ook bij klanten van de Voedselbank. Het aantal klanten groeit de laatste weken behoorlijk en de nood onder hen is groter dan ooit. Om de inmiddels ruim 3.700 Amsterdamse stadsgenoten die afhankelijk zijn van voedselhulp óók nu te kunnen helpen heeft Voedselbank Amsterdam haar werkwijze fors aan moeten passen.

Een vrijwel lege loods was het gevolg van het hamsteren gedurende de eerste weken van de Covid-19 crisis. Tegelijkertijd hebben we onze voedselinzamelingsacties bij bedrijven, scholen en supermarkten per direct moeten stopzetten. Bij deze inzamelingsacties halen wij normaal gesproken flinke hoeveelheden basisproducten binnen, zoals bijvoorbeeld pasta, rijst en olie. Producten die wij eigenlijk bijna nooit gedoneerd krijgen. En vanwege het minimaliseren van het besmettingsgevaar voor klanten en vrijwilligers hebben wij vervolgens 5 weken lang in plaats van voedselpakketten voedselwaardebonnen van de supermarkt moeten uitdelen. Dat was de enige manier waarop we onze klanten hebben kunnen helpen deze moeilijke periode door te komen. Normaal gesproken krijgen we het eten dat we verstrekken gratis, maar de bonnen moesten we kopen. Een dure oplossing dus, maar één die noodzakelijk was.

Sinds week 18 zijn wij met behulp van defensie weer overgegaan op een ‘normale’ voedseluitgifte. Een aangepast logistiek model, waarbij de regels vanuit het RIVM gewaarborgd kunnen worden.  De aanvoer van voedsel vanuit onze leveranciers is echter niet wat het voorheen was en ook onze inzamelingsacties kunnen nog niet worden hervat. Dat betekent dat wij voedsel moeten inkopen. Het budget van Voedselbank Amsterdam is daar niet op berekend. Momenteel zijn er 1600 huishoudens afhankelijk van onze voedselhulp, dit zijn omgerekend ruim 3700 personen. Waarvan 1800 kinderen.

Donateurspagina

Steun ons financieel

  • Als we de verdeelsleutel aanhouden die wij hanteren voor kleine, middelgrote en grote gezinnen hebben we van één product 2400 eenheden nodig. Met een bedrag van 10.000 euro helpt u ons 4 weken lang elke week een gezin met een pak pasta te ondersteunen.
  • U kunt een project of extra materiaal financieel ondersteunen. Bijvoorbeeld vrachtwagens, koelboxen, zonnepanelen, ledverlichting of CV installatie.
  • U kunt ons ook financieel ondersteunen in de dekking van jaarlijkse kosten. Dat zijn kosten voor bijvoorbeeld transport, onderhoud, huisvesting en energiekosten.
  • U kunt een collectebus neerzetten in uw bedrijf of de fooi doneren aan Voedselbank Amsterdam.
  • U doneert de opbrengst van een leuke actie. Bijvoorbeeld een sponsorloop of wielerwedstrijd waar uw medewerkers aan meedoen.

Heeft u een ander idee? Laat het ons weten. Wij denken graag met u mee. Neemt u dan contact op met de afdeling Fondsenwerving, op telefoonnummer 020 – 638 44 77 of mail naar fondsenwerving@voedselbank.org

Een bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, kan de giften aan een ANBI goed doel aftrekken van de belasting. Hiervoor bestaan specifieke regels die verschillen van de giftenaftrek voor particulieren. De regelgeving rondom giftenaftrek is complex. Vraag advies aan een belastingadviseur.

Steun ons met voedsel

U helpt ons enorm met het leveren van voedsel. Voedsel dat u commercieel niet meer kunt verkopen, maar dat nog van prima kwaliteit is. Omdat wij niets kopen zijn wij afhankelijk van leveranciers zoals u. Wilt u ons ook helpen? Neem dan contact op met de afdeling Voedselverwerving. U maakt ons blij met droge kruidenierswaren (DKW), koelvers- en diepvriesproducten. Deze kunnen wij verantwoord opslaan. Wij houden ons daarbij aan richtlijn 76 van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

We krijgen veel reacties van mensen en bedrijven voor het doneren van voedsel. Op dit moment nemen wij alleen nog lang houdbaar voedsel aan, alleen in grotere hoeveelheden die afkomstig zijn van professionele partijen. We zijn momenteel helaas niet in staat om het zelf op te halen. U helpt ons het meest door de producten zelf aan te leveren. Dat kan op maandag tot en met vrijdag op de Archangelkade 11 in Amsterdam tussen 9.00 en 16.00 uur. Goed om te weten: we hebben 3 vorkheftrucks, geen laadperrons. Neemt u vooraf even contact op? Dan weet u zeker dat er ook iemand is om het voedsel in ontvangst te nemen. Bel naar telefoonnummer 020 – 638 44 77.

Normaal gesproken zijn we heel blij met voedselinzamelingsacties die door particulieren, scholen en bedrijven worden georganiseerd. Maar vanwege de huidige situatie kunnen we helaas geen ingezameld voedsel aannemen. De reden hiervoor is dat het controleren en sorteren hiervan niet binnen de richtlijnen van het RIVM kan gebeuren. Onze vrijwilligers moeten hiervoor namelijk (te) dicht op elkaar werken. Vandaar dat wij het aannemen van ingezameld voedsel helaas tijdelijk hebben moeten stoppen.

Keertje helpen met kratjes vullen?

Kom je een keer een ochtend of middag helpen met het vullen van kratjes?

Activiteitenkalender

Wil je een donatie doen aan de voedselbank?

Voor 5 euro geef je al een voedselpakket aan een Amsterdammer in nood.

Doneren

Aanmelden voor de nieuwsbrief