© 2022 Dinand van der Wal

Nalatenschap

Niet alleen bij leven, maar ook daarna kun je iets betekenen voor stadsgenoten die onder de armoedegrens leven. Je kan dit bijvoorbeeld doen door Voedselbank Amsterdam op te nemen in je nalatenschap. Je nalatenschap regel je in een testament dat je door een notaris laat opmaken. Steeds meer mensen nemen een goed doel op in hun testament.

Erfgenaam of legaat

Wil de Voedselbank Amsterdam opnemen in je testament dan zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kan je ons benoemen tot (mede-)erfgenaam. Erfgenamen hebben samen recht op het hele vermogen. Je kan er ook voor kiezen om ons een legaat na te laten. Meestal betreft een legaat een geldbedrag, maar het kan ook gaan om een roerende of onroerende zaak.

Executeur

Het is gebruikelijk om in je testament een of meerdere executeurs te benoemen. Een executeur is degene die na je overlijden je nalatenschap afhandelt. Ook een organisatie zoals Voedselbank Amsterdam kan als executeur optreden. Als dit jouw wens is dan adviseren wij jou om dit met ons te bespreken zodat wij van jouw wensen op de hoogte zijn.

Notaris

Overweeg je om ons in je testament op te nemen? Dan kun je altijd een oriënterende afspraak bij een notaris maken. Meestal is zo’n eerste gesprek gratis. Mocht je al een testament hebben dan kun je dit overigens op elk moment wijzigen.

Om ons op te nemen in je testament is het nodig om onze officiële naam te gebruiken: Stichting Voedselbank Steunpunt Amsterdam (gevestigd aan de Archangelkade 11 in Amsterdam). Wij staan geregistreerd in het ANBI-register onder RSIN 814542499. Als goed doel met een ANBI-status hoeven wij geen belasting te betalen over een erfdeel of legaat. Wij zijn dus volledig vrijgesteld van erfbelasting en kunnen het erfdeel of legaat volledig inzetten voor onze doelstelling.

Contactpersoon

Overweeg je om Voedselbank Amsterdam op te nemen in je testament of wil je meer informatie? Dan kun je contact opnemen met Marlies van Elst (bestuurslid fondsen en inzamelingsacties), m.vanelst@voedselbank.org.