Voedselveiligheid

Onze klanten moeten ervan op aan kunnen dat de kwaliteit van het voedsel dat zij krijgen gewaarborgd is. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft voor de voedselbanken in Nederland richtlijnen, het Informatieblad 76, opgesteld waaraan wij moeten voldoen. Wij houden ons strikt aan deze richtlijnen en worden ook daarop gecontroleerd.

Zie ook: Houdbaarheidsdatum: THT en TGT

Handboek voedselveiligheid

Wij werken met het Handboek Voedselveiligheid en Arbozaken (Versie 15 juni 2023, vastgesteld door het Bestuur Voedselbank Amsterdam d.d. 19 juni 2023)
Dit handboek is een beknopte versie van het Handboek Voedselveiligheid van Voedselbanken Nederland.

Wij worden gecontroleerd op de naleving van deze regels.

Groen gecertificeerd

Twee onafhankelijke commerciële inspectiebedrijven, de Houwers Groep en Sensz B.V., ontwikkelden een controlesysteem dat door de NVWA als adequaat is beoordeeld. Sensz B.V. heeft de afgelopen jaren Voedselbank Amsterdam geïnspecteerd. Voedselbank Amsterdam, inclusief het distributiecentrum, is daarbij ‘groen’ gecertificeerd. Daar zijn we trots op. Jaarlijks vinden er steekproefsgewijs controles plaats bij alle voedselbanken.

Welkom bij de Voedselbank Amsterdam