Algemeen Nut Beogende Instelling

Schenkt u wel eens aan een goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De Stichting Voedselbank Steunpunt Amsterdam is sinds 01-01-2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI.
ANBI-informatie RSIN 814542499
Stichting Voedselbank Steunpunt Amsterdam
Kamer van Koophandel onder nummer: 34222633
Fiscaal nummer: 814.54.2499
Contactgegevens: Stichting Voedselbank Steunpunt Amsterdam, Archangelkade 11, 1013 BE Amsterdam

Link naar de samenstelling van ons bestuur

Link naar jaarrapport 2018

Link naar ons beleidsplan 2018

U kunt onze ANBI-status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te gaan. De overheid heeft bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde is voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt transparantie geëist van een ANBI. Als u op de site van van de Belastingdienst vervolgens in het veld ‘instelling’ Stichting Voedselbank Steunpunt Amsterdam intikt en in het veld ‘vestigingsplaats’ Amsterdam, krijgt u het resultaat.