Doneer aan Voedselbank Amsterdam met belastingaftrek

Wist je dat je ook meer kun doneren zonder dat het meer kost? Met een periodieke donatie aan Voedselbank Amsterdam voor minimaal 5 jaar, is je gift namelijk volledig aftrekbaar van de belasting. Afhankelijk van je inkomen krijg je tot 52% van je donatie terug. En het is nog makkelijk te regelen ook.  We sturen je een overeenkomst op via email of de post, die we beiden ondertekenen. Interesse? Mail naar fondsenwerving@voedselbank.org.

Meer over belastingaftrek giften

Uw gift komt voor belastingaftrek in aanmerking omdat Voedselbank Amsterdam een ANBI aangemerkte stichting is.

Gewone giften, dus zonder een overeenkomst met een looptijd van minimaal 5 jaar voor periodieke giften, zijn alleen aftrekbaar voor het deel van de totale giften boven de 1% van uw totale inkomen.
Zie voor meer uitleg, voorwaarden en details de website van de belastingdienst.

Periodieke giften, waarbij u een overeenkomst afsluit waarin staat dat u minstens 5 jaar periodiek een gift aan de Voedselbank zal doen, zijn echter volledig aftrekbaar. Er geldt geen drempel.
Stel dat u € 100,– per jaar geeft dan krijgt u van de belastingdienst geld terug, afhankelijk van uw inkomen krijgt u ter indicatie tussen de € 37,– en € 52,– (2019) terug van de belastingdienst. Uiteraard zonder rekening te houden met andere aftrekposten en omstandigheden. Bereken het zelf.
Zie de voorwaarden voor aftrekken van periodieke giften op de website van de belastingdienst.

Iets voor jou? Je kunt zelf het formulier van de belastingdienst invullen en naar ons opsturen of een mail sturen naar fondsenwerving@voedselbank.org.

Om voor de belastingaftrek in aanmerking te komen moet je de periodieke giften ook echt betalen. Je bent daar zelf verantwoordelijk voor. De gemakkelijkste manier is om het donatieformulier te gebruiken en in plaats van voor ‘eenmalige donatie’ te kiezen voor maandelijks, elk kwartaal of jaarlijks.

Nalaten

Je kunt op twee manieren Voedselbank Amsterdam opnemen in je testament:

  • door middel van het toekennen van een legaat; een vast bedrag of een percentage van de nalatenschap
  • of door Voedselbank Amsterdam te benoemen als erfgenaam (of een van je erfgenamen)

Voedselbank Amsterdam heeft een ANBI-status en is daarom vrijgesteld is van erfbelasting. Je nalatenschap komt dus voor 100% ten goede aan onze klanten.

2800

Amsterdammers

….worden geholpen door de Voedselbank.

1400

Kinderen

….worden door ons wekelijks van eten voorzien.

5

Euro

….zijn de kosten die we gemiddeld kwijt zijn voor een voedselpakket.

400

Vrijwilligers

….werken onbetaald voor Voedselbank Amsterdam.