Werkplek adoptie – MVO en CSR

Het werkplek adoptieplan is een innovatieve manier van samenwerken tussen bedrijven en Voedselbank Amsterdam. Bedrijven kunnen zo in de volle breedte invulling geven aan hun beleid voor duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en corporate social responsibility (CSR). Door zich voor langere tijd aan ons te verbinden worden zij een duurzame partner van de Voedselbank Amsterdam.

Onder het adoptieplan committeert uw bedrijf zich door een aantal werknemers voor een aantal uren per week ter beschikking te stellen aan Voedselbank Amsterdam. Uw werknemers gaan bij ons aan de slag; daarbij het kan gaan om het sorteren van gedoneerde producten, inpakken van voedselpakketten, het ophalen van donaties bij leveranciers en supermarkten en andere veel voorkomende werkzaamheden.

Werk dat structureel – wekelijks – moet gebeuren. Maar ook: werk dat geen opleiding of bijzondere vaardigheden vereist, m.a.w. alle lagen en functies binnen uw bedrijf zijn op vergelijkbare wijze inzetbaar.

Waarom is het adoptieplan voor ons zo interessant?

Voedselbank Amsterdam heeft een chronisch tekort aan ‘helpende’ handen. Wij krijgen weliswaar veel aanbiedingen van bedrijven, die willen komen helpen, maar het aanbod komt doorgaans niet overeen met onze behoefte. Dit kan zijn omdat het tijdstip niet uit komt of omdat het aantal mensen dat wil komen helpen te veel is, etc. Daarnaast is het bij gebrek aan een vaste relatie met bedrijven lastig een commitment af te dwingen.

Waarom is het adoptieplan voor uw bedrijf interessant?

Het is een eenvoudig manier om voor langere tijd invulling te geven aan het de maatschappelijke betrokkenheid van uw bedrijf in de volle breedte. De invulling staat vast en wordt door de Voedselbank Amsterdam gefaciliteerd. Alle werknemers van uw bedrijf kunnen bij de invulling van betrokken worden. Voor de werknemers onderling draagt het bij aan de teamgeest. Er wordt een gezamenlijke inspanning geleverd om de continuïteit van Voedselbank Amsterdam te waarborgen.

Het werk voor Voedselbank Amsterdam wordt door vrijwilligers als zeer positief ervaren. Het effect van de inspanning is tastbaar. Communicatief biedt het adoptieplan – zowel intern als extern vele mogelijkheden – vermelding uw in (sociaal)jaarverslagen, nieuwsbrieven en andere uitingen bijv. social media kanalen.

Wat wordt er van uw bedrijf verwacht?

Uw bedrijf adopteert bijvoorbeeld drie werkplekken op een vaste dag per week (een aantal uren). Voor een bedrijf met 500 werknemers zou dit betekenen dat een werknemer samen met twee collegae 1 maal in de 3 jaar bij Voedselbank Amsterdam komt werken. Uw bedrijf coördineert de inzet van de werknemers, zodat wij op de werknemers van het deelnemende bedrijf kan rekenen.

Waar kan de Voedselbank uw bedrijf helpen?

het geven van (lunch)presentatie

communicatiemateriaal

informatie op deze website speciaal voor de geadopteerde werkplek(ken)

inlog faciliteit via onze website waar u de inschrijvingen van uw werknemers kunt inzien

vermelding op onze website en social media over het partnerschap en de invulling daarvan

Meer weten?

Neem contact met ons op! Mail naar onze fondsenwerver en wij helpen u verder.

We hebben uw hulp nodig om samen Amsterdammers in armoede aan eten te helpen.

Wie gingen uw bedrijf voor?

Elsevier Oracle Nederland Delta steunt de voedselbank protiviti