Financiële donaties zijn voor de Voedselbank net zo noodzakelijk als voedseldonaties. Dankzij financiële bijdragen kunnen wij bijvoorbeeld vaste lasten, zoals huur, benzine, verzekeringen betalen. Maar ook investeringen doen in transportmiddelen, koelboxen en kratjes om het eten veilig bij onze klanten te krijgen.

Schenken

Voedselbank Amsterdam is een ANBI aangemerkte stichting. Door deze ANBI-status kunnen onze donateurs bij de opgave van de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen. En voor de Voedselbank betekent het, dat wij geen schenkbelasting hoeven te betalen, waardoor de gift voor 100% bij ons terecht komt.

Giften kunnen op twee manieren gedaan worden: periodiek of eenmalig. Op de site van de belasting dienst staat wanneer giften aftrekbaar zijn of kijk hier en wij leggen het aan je uit!

Nalaten

Je kunt op twee manieren Voedselbank Amsterdam opnemen in je testament:

– door middel van het toekennen van een legaat; een vast bedrag of een percentage van de nalatenschap

– of door Voedselbank Amsterdam te benoemen als erfgenaam (of een van je erfgenamen)

Voedselbank Amsterdam heeft een ANBI-status en is daarom vrijgesteld is van erfbelasting. Je nalatenschap komt dus voor 100% ten goede aan onze klanten.

We hebben uw hulp nodig om samen Amsterdammers in armoede aan eten te helpen.