Nieuw kassasysteem gedoneerd door de Rabobank Amsterdam

Op woensdag 15 januari was de opening van de Voedselmarkt in Amsterdam zuid. Een bijzondere mijlpaal in de geschiedenis van Voedselbank Amsterdam. De verbouwing en inrichting van het uitgiftepunt had niet plaats kunnen vinden zonder alle hulp van vrijwilligers en donateurs. De nieuwe supermarktformule brengt ook nieuwe logistiek met zich mee waaronder het ‘afrekenen’ na het winkelen door de klant. Volgens een bepaald puntensysteem kunnen de klanten producten uitzoeken.

En voor het afrekenen is er een kassasysteem aangeschaft wat gedoneerd is door Rabobank Amsterdam. In het bijzonder Cleon Reeder en Hester van Laar willen we danken voor hun persoonlijke inzet hiervoor!