Management team

Het MT van de Voedselbank Amsterdam en het Regionaal DC Noord-Holland bestaat uit de volgende leden:

Michel Sanders (a.i.) – Coördinerend voorzitter – m.sanders@voedselbank.org

Hans Teunissen – uitgiftepunten – h.teunissen@voedselbank.org

Margje Polman Tuin – intake klanten, fondsenwerving – m.polmantuin@voedselbank.org

Michel Sanders – Manager Bedrijfsvoering en Financiën – m.sanders@voedselbank.org

• Heleen Hoogeveen – Vrijwilligers – hr@voedselbank.org