Regels en criteria

Om te beoordelen of iemand een voedselpakket krijgt, hanteren wij landelijke regels en criteria van Voedselbanken Nederland.

Basisbedrag per huishouden:  € 135,– per maand
Plus per persoon: € 90,– per maand

Het normbedrag is het bedrag dat een huishouden overhoudt om van te leven na aftrek van vaste lasten, waarbij een maximum geldt voor een aantal van de vaste lasten, zoals bijvoorbeeld voor telefonie, internet, tv en energiekosten.

Aantal kinderenAlleenstaandEchtpaar of samenwonend
0€ 225,--€ 315,--
1€ 315,--€ 405,--
2€ 405,--€ 495,--
3€ 495,--€ 585,--
4€ 585,--€ 675,--
5€ 675,--€ 765,--

Uitgangspunten

Uitgangspunt is dat ieder huishouden 1 pakket ontvangt. Het normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket wordt met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Heb je wekelijks leefgeld, dan berekenen we het maandbedrag door het weekbedrag te vermenigvuldigen met 4,3333.

Als je een bewindvoerder hebt dan moet hij/zij jouw aanvraag indienen. Hierbij moet het budgetplan meegestuurd worden.

Inkomsten

Hieronder vallen alle netto inkomsten, inclusief toeslagen en (voorlopige) teruggaaf inkomstenbelasting van aanvrager, van de partner of inwonende volwassene waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd. Voor inwonende (kostgeld verdienende) kinderen of andere familieleden gaan we uit van een bijdrage van € 200,- en we tellen bijvoorbeeld het kind gebonden budget ook mee.

Niet meegeteld worden:

 • inkomsten die een specifiek doel hebben, zoals langdurigheidstoeslag en kleine inkomsten uit hobby
 • vakantietoeslag
 • kinderbijslag
 • studiefinanciering inwonende kinderen
 • persoonsgebonden budget (PGB)
 • neveninkomsten van kinderen zoals krantenwijk, bijbaantje e.d.

Uitgaven

Bij de uitgaven tellen alleen de kosten mee van de personen van wie het inkomen is meegeteld. Kosten, die bijvoorbeeld vanuit de kinderbijslag of persoonsgebonden budget worden voldaan, tellen dus niet mee. De meest voorkomende zaken die bijna alle uitgaven afdekken zijn:

 • Huur
 • Rente en aflossing hypotheek
 • Energie en water
 • Premie zorgverzekering
 • Eigen bijdrage zorgverzekering en reserveringen eigen risico van maximaal € 38,- per volwassene
 • Premie overige verzekeringen (zoals: inboedel-, WA- en begrafenisverzekering)
 • Telefoon, TV en Internet (werkelijke kosten met een maximum van € 57,– p.m.)
 • Kosten persoonlijke verzorging, was- en schoonmaakmiddelen met een maximum van € 42,-
 • Gemeentelijke belastingen (voor zover die daadwerkelijk worden betaald)
 • Belastingen Waterschap (voor zover die daadwerkelijk worden betaald)
 • Aflossing van schulden (schulden aan familieleden worden in beginsel niet meegenomen)
 • Kosten kinderopvang mits noodzakelijk
 • Kosten vervoer voor onder andere woon-werkverkeer en op medische gronden, maximaal € 25,-

Overige uitgaven dienen altijd gespecificeerd te worden

Niet meegeteld worden:

Kosten van huisdieren
Premie voor spaar-, pensioen- of overlijdensrisicoverzekering met spaarelement, voor zover niet verbonden aan de eigen woning

Hardheidsclausule

Het is onmogelijk om alle situaties te vangen in regeltjes. Indien het toepassen van de hiervoor vermelde regels, in zeer bijzondere situaties, tot ongewenste situaties leidt, kan de beoordelaar van de voedselbank bij uitzondering, maar wel onderbouwd, afwijken van deze regels.

Klant worden