Het Financieel Jaarrapport 2018 van de Stichting Voedselbank Steunpunt Amsterdam is gepubliceerd.