Wilt u geld doneren?

Financiële donaties zijn voor de Voedselbank net zo noodzakelijk als voedseldonaties. Dankzij financiële bijdragen kunnen wij bijvoorbeeld vaste lasten, zoals huur, benzine, verzekeringen betalen. Maar ook investeringen doen in transportmiddelen, koelboxen en kratjes om het eten veilig bij onze klanten te krijgen.

direct doneren

Wekelijks voorzien wij Amsterdammers van een voedselpakket als steun in de rug in een periode die moeilijk overbrugbaar is. Voor de samenstelling van deze pakketten zijn wij 100% afhankelijk van donaties van producenten, supermarkten & particulieren. Doneer nu en maak het verschil !

We hebben uw hulp nodig om samen Amsterdammers in armoede aan eten te helpen.

Hoe kunt u nog meer helpen?

Heb je een leuke actie? Viert je bedrijf of één van de medewerkers dit jaar een jubileum? Of ga je de marathon lopen en laat je je sponsoren?

Wij waarderen het enorm als je (een deel van de) opbrengst aan ons wilt doneren. Dat kan op rekeningnummer NL49INGB0004237650  t.n.v. Voedselbank Amsterdam.

Start zelf een online inzameling

Door gebruik te maken van PIF dat staat voor Pay It Forward start je zelf een een online actie om geld voor ons in te zamelen. Dankzij Pifworld kun je elke denkbare reden gebruiken om een inzamelingsactie te organiseren. Weten hoe? Kijk op deze voor een uitgebreide uitleg.

Neem contact met ons op

Heb je liever een persoonlijk gesprek?

Stuur ons een mail naar onze fondsenwerver

Giften met belastingaftrek

Voedselbank Amsterdam is een ANBI aangemerkte stichting. Door deze ANBI-status kunnen donateurs bij de opgave van de inkomstenbelasting een giftenaftrek krijgen. Voor ons betekent het, dat wij geen schenkbelasting hoeven te betalen, waardoor de gift voor 100% bij ons terecht komt.

Giften kunnen op twee manieren gedaan worden: periodiek of eenmalig. Op de site van de belasting dienst staat precies uitgelegd onder welke voorwaarden giften aftrekbaar zijn van de belasting of kijk hier en wij leggen het aan je uit!

Periodieke giften mag je helemaal aftrekken, gewone giften niet

Want voor gewone giften gelden een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel is aftrekbaar. Maar niet meer dan het maximumbedrag.

Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van het drempelinkomen. Dat is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Als je online aangifte doet, dan heeft de belastingdienst het drempelbedrag ingevuld op het scherm waar je giften kunt aftrekken. Het drempelbedrag is 1% van het drempelinkomen, maar minimaal € 60.

Wat je meer hebt gegeven, mag je aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van het drempelinkomen.

Nalaten

Voedselbank Amsterdam heeft een ANBI-status en is daarom vrijgesteld is van erfbelasting. Je nalatenschap komt dus voor 100% ten goede aan onze klanten. Er bestaan twee manieren om ons na te laten:

1) je benoemt Voedselbank Amsterdam als erfgenaam (of een van je erfgenamen)

Als (mede)erfgenaam heeft Voedselbank Amsterdam alleen of samen met andere erfgenamen recht op de hele nalatenschap. Voedselbank Amsterdam en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten en schulden van de nalatenschap. In de praktijk zullen wij een nalatenschap altijd ‘beneficiair’ aanvaarden. Door deze manier van aanvaarden is Voedselbank Amsterdam niet met haar eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap.

2) Voedselbank Amsterdam krijgt een legaat: door middel van het toekennen van een legaat; een vast bedrag of een percentage van de nalatenschap

Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar ook een goed (bijvoorbeeld een huis), een effectenportefeuille of een waardevol voorwerp zoals een schilderij. Ook een legaat aan Voedselbank Amsterdam moet in je testament worden vastgelegd. In dat geval wordt Voedselbank Amsterdam benoemd als legataris in het testament. Voor een legaat is beneficiaire aanvaarding niet nodig.