Feiten en cijfers

Informatie over Voedselbank Amsterdam, Voedselbank Nederland, voedselverspilling en armoede in Nederland.

Stichting steunpunt Voedselbank Amsterdam: Jaarverslag 2017, Jaarverslag 2016, Jaarverslag 2015 en het Beleidsplan 2018

Jaarverslag van 2017 ligt nog bij accountant voor goedkeuring.

Infographic met actuele feiten en cijfers van Voedselbank Nederland

Beleid en jaarverslagen van Voedselbanken Nederland 2017 en eerder

Informatie van het Centraal Cultureel Planbureau over armoede in Nederland

Informatie van de Universiteit Wageningen over voedselverspilling in Nederland

Feiten en cijfers voedselbanken

2018_de klanten van voedselbanken in nederland